Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Преамбула

Нижче викладений текст публічної оферти (надалі за текстом - оферта) Меблевий Парк (надалі за текстом - Продавець) є офіційною публічною пропозицією укласти (відповідно до cт. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України) електронний договір купівлі-продажу/надання послуг представлених на сайті www.mp.in.ua в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті (надалі-Договір).

Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення вами дій, передбачених розділом 3 цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття вами (далі – Покупець/Замовник) всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія цього Договору завжди розміщена на Сайті Продавця/Виконавця та/або «Меблевий Парк» і в обов’язковому порядку є доступною для ознайомлення Покупцю/Замовнику або Відвідувачу Сайту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Терміни

В даній Оферті використовуються терміни, що мають наступне значення:

Оферта – пропозиція укладання електронного договору купівлі-продажу/надання послуг у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до cт.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк та викладених у цій Оферті.

Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк – суб’єкти господарської діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю), які кожен окремо здійснюють свою господарську діяльність з продажу Товару/надання Послуг під ТМ «Меблевий Парк», що зазначені за посиланням.

Покупець/Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, замовляє, придбаває, використовує або має намір придбати чи замовити Товари/Послуги Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Відвідувач Сайту – фізична особа, яка відвідує Сайт Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк.

Сайт або Інтернет-магазин – сайт Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, розміщений у мережі Інтернет за адресою www.mp.in.ua, через який Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк пропонує до продажу певний перелік Товарів/Послуг.

Товар(-и) – продукція з переліку, наведеного на Сайті, яку Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк пропонує до продажу Покупцям/Замовникам.

Послуга(-и) – послуги з переліку, наведеного на Сайті, які Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк пропонує до продажу Покупцю/Замовнику.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця/Замовника на прийняття умов Оферти.

Оферта вважається акцептованою Покупцем/Замовником, а Договір купівлі-продажу/надання послуг укладеним з моменту оформлення Покупцем/Замовником Замовлення на Сайті згідно з розділом 3 та підтвердженням прийняття умов Оферти.

Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів/Послуг Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, шляхом заповнення/внесення Товарів/Послуг Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк до відповідної форми на сайті Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами даної Оферти.

Договір купівлі-продажу/надання послуг – договір купівлі-продажу/надання послуг, укладений за допомогою акцепту (здійснення Замовлення) Покупцем/Замовником умов даної Оферти та здійснення замовлення без його письмового підписання Сторонами.

Закон України «Про захист персональних даних» – Закон України «Про захист персональних даних»
№ 2297-
VI від 01.06.2010 року з усіма змінами та доповненнями.

Cookie – це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які надсилаються у ваш браузер із веб-сервера і зберігаються на вашому пристрої, щоб Cайт Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк міг розпізнати ваш пристрій. Існує два типи файлів cookie, постійні та тимчасові (або "сеансові") файли cookie. Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого періоду часу. Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки своїх веб-браузерів.

Пункт видачі Товарів/надання Послуг – пункт самовивозу, де Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк видає/надає замовлений та оплачений Покупцем Товар/Послуги, адреса якого визначається Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення на Сайті. Підтвердження адреси пункту видачі Товару або надання Послуг при кожному конкретному Замовленні повідомляється Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк окремо шляхом надсилання Покупцю/Замовнику листа по електронній пошті, яку Покупець/Замовник вніс при реєстрації на Сайті.

Пункт повернення товарів – пункт самовивозу, де Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк здійснював видачу замовленого та оплаченого Покупцем Товару або наданих послуг, адреса якого визначається Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення на Сайті, в якому Покупець/Замовник може здійснити повернення такого Товару протягом строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

Доставка до місця призначення – доставка замовленого та оплаченого Покупцем Товару/Послуг через кур’єрські служби доставки або у інший спосіб на умовах визначених на сайті у розділі «Доставка та оплата».

Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення.

1. Загальні положення.

1.1. Меблевий Парк публікує / розміщує цей Договір купівлі-продажу/надання послуг як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та п.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк та Покупцем/Замовником. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням даної Оферти, застосовуються умови Оферти.

1.3. Покупець/Замовник акцептує дану Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця/Замовника.

1.4. Оформлення Замовлення Покупцем/Замовником на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Покупцем/Замовником даної Оферти.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Покупцем/Замовником умов даної Оферти.

2. Предмет Договору.

2.1. За даним Договором Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк зобов'язується передати Покупцеві/Замовнику у власність Товар/надати Послуги, що пропонуються на сайті Інтернет-магазину Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк www.mp.in.ua, а Покупець/Замовник приймає або зобов'язується прийняти Товар/Послуги і сплатити за нього визначену вартість.

2.2. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу/надання послуг лише тих Товарів/Послуг, що представлені на Сайті Інтернет-магазину www.mp.in.ua.

2.4. Датою укладення Договору (акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем/Замовником умов Договору є дата реєстрації на Сайті та/або здійснення Замовлення та відмітки у відповідному полі про згоду (прийняття) умов даної Оферти.

3. Порядок здійснення Замовлення.

3.1. Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк на Сайті розміщується перелік Товарів/Послуг та цін на них у вільному доступі для Покупця/Замовника або Відвідувача Сайту.

3.2. Для здійснення Замовлення Покупець/Замовник в обов’язковому порядку реєструється на Сайті, та заповнює форму для Замовлення, що розміщена на сайті Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.

3.3. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк має право відмовити Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь Товар або його частини/Послуги, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку/надання послуг в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.4. В разі відмови Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк повідомляє про це Покупця/Замовника шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону у тому числі усним повідомленням, які були зазначені Покупцем/Замовником при реєстрації на Сайті.

3.5. Покупцю/Замовнику повідомляється на Сайті у розділі «Статус замовлення», в Особистому кабінеті або шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону, які були зазначені ним при реєстрації на Сайті час, коли замовлений Товар, буде доступний або послуги надані на пункті видачі Товарів/надання Послуг або при доставці до місця, за вказаною Покупцем/Замовником.

3.6. Замовлення може бути здійснене Покупцем/Замовником цілодобово.

3.7. Покупець/Замовник не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Послуг, включення в Замовлення Товару/Товарів/Послуг, зміни кількості замовленого/-их Товару/-ів/Послуг після здійснення оплати.

3.8. Покупець/Замовник може скасувати своє Замовлення щодо Товару/-ів, окрім Послуг виконання яких розпочалося та використаних при цьому товарів шляхом звернення до call-центру Продавця за номером телефону 067-000-20-46 або іншими, які розміщені на Сайті в будь-який день тижня з 8:00 до 18:00. У такому разі, Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю/Замовнику в порядку, встановленому цим Договором та/або чинним законодавством України.

У такому разі Продавець/Виконавець та/або «Меблевий Парк» скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю/Замовнику у порядку, встановленому цим Договором та/або чинним законодавством України.

4. Ціна договору та порядок оплати замовлених Товарів/Послуг.

4.1. Покупець/Замовник за доставку Товарів/надання Послуг, внесених в Замовлення, сплачує Продавцю/Виконавцю та/або Меблевий Парк вартість замовлених Товарів/Послуг шляхом внесення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на сайті Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, з якими можна ознайомитись на Сайті www.mp.in.ua. Ціни на Товари/Послуги можуть змінюватися Продавцем/Виконавцем та/або «Меблевий Парк» в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. Водночас ціна окремої одиниці Товару/Послуги, вартість яких оплачена Покупцем/Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем/Виконавцем та/або «Меблевий Парк» в односторонньому порядку.

4.2. Товари/Послуги, замовлені Покупцем/Замовником, оплачуються останнім, шляхом безготівкового розрахунку.

4.3. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи оплат, які зазначені на Сайті у розділі «Доставка та оплата».

4.4. Покупець/Замовник має право відмовитись від прийняття Товарів/Послуг, що можуть бути повернуті не прийняті відповідно до норм чинного законодавства України та умов даного Договору.

4.5. Фінансові зобов’язання Покупця/Замовника за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем/Виконавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів/Послуг.

4.6. Ціни на Товари/Послуги на сайті вказуються з урахуванням всіх податків, передбачених чинним законодавством України.

5. Порядок отримання замовлених Товарів/Послуг.

5.1. Видача замовлених Товарів/передача Послуг здійснюється в пунктах видачі Товарів/надання Послуг, за адресою, визначеною на Сайті Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, або іншою (у разі доставки до місця, за вказаною у Замовленні Покупцем/Замовником адресою).

5.2. При здійсненні Замовлення Покупець/Замовник та/або Меблевий Парк обирає бажаний спосіб видачі/передачі Товарів/Послуг.

5.3. Замовлені Товари/Послуги поставляються/передаються Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк до обраного Покупцем/Замовником пункту видачі Товарів/передання Послуг, особисто або за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк.

5.4. Спосіб видачі Товарів/передачі Послуг:

5.4.1. Товари/Послуги можуть бути отримані Покупцем/Замовником безпосередньо у Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк в обраному пункті видачі Товару/передання Послуг;

5.4.2. Товари/Послуги можуть бути отримані в місці, якщо це можливо за вказаною Покупцем/Замовником або адресою.

5.5. Для отримання Замовлення згідно п.5.4.1.та 5.4.2. Договору Покупець для ідентифікації зобов’язаний надати Продавцю/Виконавцю та/або Меблевий Парк або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товарів/надання Послуг оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу предʼявника та вказати номер Замовлення, або замість зазначених вище документів інший ідентифікатор, який буде йому відправлений по телефону та/або електронній пошті, які Покупець/Замовник вніс при реєстрації на Сайті. Ризики не збереження такого ідентифікатора або його використання третьою особою несе Покупець/Замовник.

5.6. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк може виконати Замовлення – поставити замовлений Товар/Послуги в пункт видачі Товарів раніше строку, що встановлений цим Договором, про що інформує Покупця/Замовника відповідним повідомленням по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

5.7. Об'ємні одиниці товару та великогабаритний товар може бути поставлений Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк на індивідуальних умовах, які узгоджуються із Покупцем/Замовником, про що Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк окремо повідомляє Покупця/Замовника по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

5.8. В момент отримання Товару/Послуг Покупець/Замовник повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару/Послуг, та супровідні документи на Товар/Послуги.

5.9. Разом із замовленими Товарами/Послугами Продавець/Виконавець та/або «Меблевий Парк» надає Покупцю/Замовнику супроводжувальну документацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, кінцевому споживачу, а саме: накладну/акт тощо.

Покупець/Замовник погоджується з тим, що супроводжувальна документація буде надаватися Продавцем/Виконавцем та/або «Меблевий Парк» через її направлення по телефону та/або електронною поштою, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

У разі відсутності претензій з боку Покупця/Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправлення Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк супроводжувальної документації, у спосіб зазначений вище є одночасно підтвердженням Покупця/Замовника:

  • його згоди на отримання від Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк Товару/Послуг в найменуванні та/або асортименті, що зазначені в накладній;
  • підтвердженням факту прийому від Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк Товару по їх кількості та якості, стану пакування, тощо;
  • отримання якісно наданих Послуг із придбаним Товаром.

6. Відмова від отримання Товару. Порядок повернення Товару.

6.1. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцеві/Виконавцю та/або Меблевий Парк Товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець/Замовник має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема товар нарізаний або розкроєний під розмір, визначений Покупцем/Замовником обміну і поверненню не підлягає.

6.2. Продавець/Виконавець має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем/Замовником будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів згідно Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 року та/або умов цього Договору.

6.3. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцеві/Виконавцю та/або Меблевий Парк Товару згідно п.6.1.:

6.3.1. При отриманні Товару в пункті видачі Товарів Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк;

6.3.2. При отриманні Товару до місця, за вказаною Покупцем/Замовником адресою.

6.4. У разі, якщо Покупець/Замовник має намір повернути Товар згідно умов цього Договору, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється, Продавцю/Виконавцю та/або Меблевий Парк або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товару Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, що знаходиться за адресою отримання Товару та заповнити відповідні документи, що будуть надані Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк.

Продавець здійснює повернення коштів Покупцю/Замовнику на банківську карту Покупця/Замовника, з якої було списано кошти в оплату за Товари в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 7 календарних діб з моменту повернення Товару. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк, здійснюється за рахунок Покупця/Замовника та Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк Покупцеві/Замовнику не відшкодовується

6.5. Повернення Товару здійснюється Покупцем/Замовником Продавцю/Виконавцю та/або Меблевий Парк в пункті видачі Товару, що зазначений на Сайті з 9:00 по 18:00.

6.6. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначені п.6.4. цього Договору, Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів.

6.7. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин не забирає Замовлений Товар протягом 14 календарних днів з дати направлення Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк повідомлення про доставку Замовлення (не враховуючи дату направлення) та готовність його видачі Покупцю/Замовнику, вважається, що Покупець/Замовник відмовився від Замовлення і Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк анулює його. Кошти сплачені Покупцем/Замовником за таке Замовлення повертаються Покупцю/Замовнику на банківську карту, рахунок Покупця/Замовника, вказаних в заяві Покупця в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 14 календарних діб).

За Товар нарізаний або розкроєний під розмір, визначений Покупцем/Замовником кошти поверненню не підлягають.

Максимальний строк зберігання становить 14 календарних днів від дати повідомлення.

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк.

6.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк за умови надання Покупцем/Замовником документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на Сайті Інтернет магазину.

6.10. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.