Умови використання сайту

Умови використання сайту

1. Інші умови.

1.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Продавцем/Виконавцем та /або Меблевий Парк відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк.

1.2. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

1.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 54 Цивільного Кодексу України).

1.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

Досудове врегулювання спору є обов’язковим.

1.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі "Терміни" Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

1.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або по телефону та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

1.7. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем/Виконавцем та/або Меблевий Парк і Покупцем/Замовником. Продавець/Виконавець та/або Меблевий Парк не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця/Виконавця та/або Меблевий Парк і Покупця/Замовника.

1.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.